Hodiny D202P/057/6/D/R

Hodiny D202P/057/6/D/R

Dvojstranné interiérové digitálne hodiny so zobrazením vo formáte HH:MM:SS s výškou číslic 57mm. V prevedení "P" (202P) (nahrádzajú aj jednoduchší model "H") sú univerzálne hodiny určené na autonómnu prevádzku, aj ako podružné hodiny do systémov jednotného času. Majú aj rozsiahlu ponuku merania teploty.
FARBA
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP SENZOR 2
NAPÁJANIE
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 11120000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Hodiny typovej rady D202 (nástupca D502) sa vyrábajú:
 • jedno a dvojstranné
 • so štvormiestnym (HH:MM) a šesťmiestnym (HH:MM:SS) displejom
 • s výškou číslic 57 a 100mm.
 • voliteľná farba displejov
 • má všetky funkcie modelu D202H aj P -  synchronizácia z podružnej linky, synchronizácia z GPS, meranie dvoch teplôt kontaktným teplomerom, stopky aj reverzný chod času.
 • voliteľné funkcie - synchronizácia cez 485, DHF aj NTP, meranie teploty infrateplomerom, meranie vlhkosti, piezosiréna s možnosťou nastavenia frekvencie zvuku, dĺžky pípania, naprogramovanie času spustenia, alebo ako časové znamenie (len na objednávku).

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110SQ/RJ).  

DÔLEŽITÉ:

 • Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí ak ovládačom k viacerým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie.  Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.
 • Hodiny sú vhodné výhradne do interiéru.
VLASTNOSTI - D202H/057/6:
 • Dvojstranné digitálne interiérové hodiny vo formáte HH:MM:SS s výškou číslic 57mm
 • Kovová skrinka doplnená transparentným plexi a farebnými bočnicami. Rozmery: 405 x 100 x 95mm
 • Autonómny chod bez vonkajšej synchronizácie, resp. synchronizovaný hranou impulzu podružnej linky. Ak je použitá ústredňa presného času SONTEK, tak sa nastaví čas aj dátum automaticky
 • Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí autonómnu prevádzku a posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
 • Model 202H neumožňuje použiť prijímač GPS (túto funkcionalitu majú výhradne modely "P" (D202P)
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485 alebo vstup pre externý DHF prijímač (bezdrôtový prenos) alebo cez LAN z NTP servera (vlastný alebo aj verejný z internetu)
 • Diaľkové ovládanie na báze infra je nutné, ale nemusí byť ku každým hodinám (ovládač  D200 treba objednať samostatne) 
 • Štandardne je napájanie riešené interným sieťovým zdrojom (konektor Euro), vybrať možno aj externé napájanie adaptérom alebo PoE (iba pre verziu s NTP prídavnou synchronizáciou)
 • Možnosť automatického striedania zobrazenia dvoch alebo troch údajov (čas/dátum, čas/teplota, čas/dátum/teplota) s nastaviteľnou dĺžkou zobrazenia 1-9 sekúnd
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 je štandardom (snímač teploty D111SQ/RJ je potrebné objednať samostatne)
 • Stopky vpred, vzad vo formátoch M:SS.SS alebo H:MM:SS ovládané diaľkovým ovládačom, možnosť zobraziť medzičas.
 • Reverzný chod (režim "Silvester") - zobrazuje sa čas do polnoci s automatickým zrušením režimu po dosiahnutí polnoci
 • Možnosť nastavenia jasu v 9-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
 • Veľkosťou a prevedením sú určené do pre zasadačky, recepcie, kancelárie, ordinácie, štúdiá, čakárne ..

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D202H/057/6/D
 • Dvojstranný LED displej 2x6x57mm - červený
 • Vstup podružnej linky 
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Napájanie zo siete 230V/50Hz cez konektor euro

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D202H/057/6

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

FARBA:

 • ČERVENÁ – Červená farba LED. Základné prevedenie pre displej.
 • ZELENÁ – LED displeja sú zelenej farby.
 • ŽLTÁ – LED displeja sú žltej farby.
 • MODRÁ – LED displeja sú modrej farby.


SENZOR 2:


Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2.

 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T2 – Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty.  Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
 • VSTUP INFRATEPLOMER – Hodiny majú zabudovaný vstup pre meranie teploty na báze snímača infra vyžarovania. Ide o bezkontaktné meranie snímačom v uhle 18°.  Snímač D511 (objednať samostatne) umožňuje nasmerovanie požadovaným smerom.
 • VSTUP PRE VLHKOMER Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411PQ) je potrebné objednať samostatne.

PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:

Hodiny je možné synchronizovať aj pomocou sériového prenosu. Prenos je možné realizovať pomocou viacerých prenosových kanálov. Túto skupinu možností synchronizácie sme nazvali "PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA".

 • ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnou synchronizáciou.
 • DHF - Vstup pre bezdrôtový DHF prijímač/vysielač D215. Ak je použitá hlavná synchronizácia, tak sa smer nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak sú hodiny vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • 485 – Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Ak je použitá hlavná synchronizácia napr. GPS, tak sa 485 nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak je 485 vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • NTP+DHF OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do výstupu pre externý DHF vysielač, pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.
 • NTP+485 OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do linky 485 v režime výstupu pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.  

 NAPÁJANIE:

 • 230V/50Hz – interný sieťový zdroj, prívod siete do hodín cez Euro konektor
 • 12VDC – Niekedy môže byť výhodné napájať hodiny bezpečným napätím 12VDC. Do hodín sa napätie privádza cez DC konektor
TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie: sieť 230V/50Hz cez konektor EURO, adaptérom 12VDC cez dc konektor 5,5/2,1 mm, PoE cez RJ konektor (iba vo variante NTP)
 • Príkon: 25W
 • Optimálna čitateľnosť: 20m
 • Krytie: IP40
 • Pozorovací uhol: 120 st.
 • Rozmery: šírka 405mm, výška: 100mm, hrúbka 95mm
 • Hmotnosť: 2,5 kg
 • Prevádzková teplota: 0 až +40 °C
 • Montáž: na konzolu

MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO:
 • Konzola pre montáž stropnú, prod.č.: 19090000